Agnieszka Komęza

 

Agnieszka Komęza

Agnieszka Komęza

Trener biznesu, Coach i Projekt Menadżer.

Osobiście, jako aktywny menadżer, realizuje swoje pasje w obszarach strategicznego zarządzania firmą, marketingu i sprzedaży. Swoje wieloletnie doświadczenie, zdobyte na różnych stanowiskach, w różnego rodzaju i wielkości organizacjach, wykorzystuje do budowania i zarządzania zespołami sprzedażowymi oraz wspierania talentów w osiąganiu celów zawodowych poprzez rozwijanie miękkich kompetencji.

Członek Założyciel Stowarzyszenia Trenerów i Coachów Horyzontalni.

Pasjonatka rozwoju osobistego i podróży /w szerokim tego słowa znaczeniu/.