Katarzyna Binkiewicz-Dubicka

Katarzyna Binkiewicz-Dubicka

Katarzyna Binkiewicz-Dubicka

Trener Biznesu, Doradca Zawodowy, Manager Sprzedaży.

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Zarządzanie i Marketing a także Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK, Małopolskiej Akademii Menedżera oraz Politechniki Krakowskiej na kierunkach Doradztwo Zawodowe oraz Studium Pedagogiczne.

Manager sprzedaży w branży weterynaryjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w największych międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych.

Wiceprezes i Członek Założyciel Stowarzyszenia Trenerów i Coachów Horyzontalni.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania, technik sprzedaży, negocjacji, asertywności, komunikacji i autoprezentacji. Prowadzi warsztaty z kreowania wizerunku własnego i firmy, sztuki savoir-vivre w biznesie oraz zarządzania czasem. Pracując jako doradca zawodowy przygotowuje do wejścia oraz powrotu na rynek pracy w formie warsztatów grupowych i spotkań indywidualnych.

Zarządza projektami UE. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, autorka projektów współfinansowanych z UE m.in. dla osób niepełnosprawnych.

Prywatnie od wielu lat amatorsko trenuje tenis, narciarstwo i siatkówkę. Miłośniczka zwierząt i dalekich podróży.

Charakterystyka szkoleń
 • Komunikacja – uczestnicy szkolenia poznają znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, spójność komunikacji, typologie osobowości, przećwiczą techniki aktywnego słuchania, zbierania informacji oraz rozwiązywania konfliktów. Poznają style komunikacji oraz bariery komunikacyjne, nauczą się sposobów przekazywania trudnych komunikatów.
 • Autoprezentacja – w trakcie szkolenia uczestnicy poznają znaczenie i zasady efektywnego przedstawiania się, przećwiczą tzw. „elevator speech”, poznają siłę i znaczenie efektu pierwszego wrażenia, efektu halo oraz pierwszeństwa i świeżości, dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać poznane efekty w profesjonalnym przedstawianiu się.
 • Asertywność – uczestnicy szkolenia poznają znaczenie i techniki zachowań asertywnych, przećwiczą asertywne mówienie nie, poznają sposoby wychodzenia z konfliktu oraz budowania pozytywnych relacji z innymi.
 • Savoir-vivre w biznesie – podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest etykieta biznesowa i nauczą się ją stosować reprezentując firmę na zewnątrz, nauczą się jak elegancko prowadzić konwersację oraz w jaki sposób tworzyć profesjonalny wizerunek.
 • Kreowanie wizerunku – uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób wizerunek wpływa na sukces, nauczą się w jaki sposób kreować pozytywny wizerunek siebie, szefa, firmy w kontekście własnych potrzeb.
 • Walka ze stresem – w trakcie ćwiczeń uczestnicy poznają trudne sytuacje generujące stres, będą doskonalili umiejętność radzenia sobie z sytuacją trudną, niepokojem i stresem w sytuacjach zawodowych i prywatnych.
 • Zarządzanie czasem – uczestnicy szkolenia nauczą się jak zarządzać czasem własnym i innych, nabędą umiejętności określania celów i skutecznego planowania, dowiedzą się jak zwiększyć efektywność i wydajność pracy oraz czym są złodzieje czasu i jak sobie z nimi radzić.
 • Sprzedaż, obsługa klienta – uczestnicy szkolenia poznają strukturę rozmowy sprzedażowej, nauczą się badać potrzeby klienta i stosować techniki sprzedaży, poznają typy klientów, przećwiczą wszystkie etapy rozmowy sprzedażowej wraz z prezentacją opartą na potrzebach klienta.
 • Negocjacje – podczas szkolenia uczestnicy poznają metody przygotowania do negocjacji, style negocjacji, przećwiczą wypracowanie własnej strategii negocjacyjnej w kontekście sytuacyjnym, poznają metody wywierania wpływu.
 • Metody aktywnego poszukiwania pracy; zasady przygotowania profesjonalnego CV – uczestnicy poznają metody aktywnego poszukiwania pracy, dowiedzą się czym jest networking, poznają zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, etapy rozmowy kwalifikacyjnej i metody rekrutacji, dowiedzą się w jaki sposób zdobyć pierwsze doświadczenie, jak stworzyć profesjonalne CV, nauczą się jak „sprzedać się” na rozmowie kwalifikacyjnej, dowiedzą się jak założyć własną działalność gospodarczą.
 • Prawo pracy, mobbing – uczestnicy szkolenia poznają elementy prawa pracy, podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, rodzaje umów, sposoby obliczania urlopu, czasu pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem, dowiedzą się czym jest mobbing i jakie są sposoby walki z mobbingiem.
 • Obsługa komputera, urządzeń biurowych, MS Office, Internet – uczestnicy szkolenia nauczą się podstawowej obsługi komputera, najbardziej popularnych programów użytkowych oraz Internetu, zakładania i obsługi konta pocztowego, wyszukiwania informacji, poznają rodzaje i sposoby obsługi urządzeń biurowych.
 • Zarządzanie projektami w ramach PO KL – szkolenie przygotuje uczestników do samodzielnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczestnicy poznają zasady zatrudniania i rozliczania czasu pracy personelu projektu, dowiedzą się jak zorganizować promocję i rekrutację, czym jest kwalifikowalność wydatków, zasada konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami, co to jest PEFS i polityka bezpieczeństwa, jak rozliczać projekt – tworzenie wniosku o płatność, obsługa Generatora Wniosków Aplikacyjnych i Generatora Wniosków Płatniczych, jakie są rodzaje i zasady kontroli projektów, jak przygotować projekt do kontroli, czym jest reguła proporcjonalności.
Formy i metody prowadzenia zajęć
 • Mini wykład wspomagany prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia zespołowe
 • Rozmowa swobodna i nakierowana
 • Dyskusja moderowana
 • Trening umiejętności
 • Studia przypadków
 • Gry symulacyjne
 • Scenki rodzajowe
Wybrani klienci

Pracowała m.in. dla: Open Finance S.A., Ośrodek Profilaktyki Społecznej, Tarantula Seweryn Kucharski, Navigator Training Direction, Coach&Mentor, Cognity Praktyczne, skuteczne szkolenia i konsultacje, AMD Group, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, Fundacja im. Brata Alberta, Eskulap Sp. z o.o. Sp. k., ELEKTROMETAL ENERGETYKA S.A.