Statut

Statut Stowarzyszenia Trenerów i Coachów „Horyzontalni”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Trenerów i Coachów „Horyzontalni” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną, samorządną organizacją i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Węgrzce.  Adres: ul. A9/11H, 32-086 Węgrzce.

§ 3

Stowarzyszenie działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz na podstawie ustawy ”Prawo o Stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r (Dz. U. 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.